Gjuta betongplatta

Gjuta betongplatta Stockholm

Vi på Betongkompaniet gjuter både betongplattor och betongväggar i Stockholm. Vi kan allt om betongarbete och erbjuder våra kunder kvalitetssäkrade lösningar när det kommer till gjutning av betongplattor och betongväggar. För oss står alltid kvalitén på den slutgiltiga produkten i centrum när vi tar oss an ett jobb. Vi arbetar alltid efter ordentlig dokumentation genom ett eget KMA-system och garanterar alltid högsta resultat gentemot våra kunder.

betongplatta betongväggar

Om oss på Betongkompianet

Betongkompaniet har funnits sedan 2015. Idag är vi sju medarbetare som arbetar inom bolaget, samtliga har lång erfarenhet av branschen och besitter gedigna kunskaper kring vilka tillvägagångssätt som är att föredra för olika typer av gjutningar. Vi erbjuder kompletta lösningar till fasta priser eller på löpande faktura beroende på vad det är för typ av uppdrag det rör sig om.

Gjutning av betongplatta  i Stockholm

En grund gjuten i betong kan användas till mycket. Exempelvis kan man gjuta en betongplatta för en pool eller friggebod. Det viktigaste att tänka på när man gjuter en betongplatta är att betongen är tillräckligt tjock för att täcka armeringen, och att den sortens betong man använder är lämplig för det aktuella användningsområdet.

Formsättning av betongplatta

Formsättning ur en traditionell mening syftar på de bärande träkonstruktioner som byggs upp runt bygget var i vilka man sedan gjuter till exempel en vägg eller en husgrund. Vi på Betongkompaniet kan formsättning, både traditionell sådan och formsättning med hjälp av vägg-former och färdigkonstruerade lucksystem.

Gjutning av betongväggar i Stockholm – Vi hjälper er

Vi på Betongkompaniet har även lång erfarenhet av att gjuta och formsätta betongväggar i Stockholm. Våra medarbetare har lång erfarenhet och gedigna kunskaper om betongarbete.

När man gjuter betongväggar blir formtrycket högre än om du skulle gjuta en lägre konstruktion som exempelvis en grund. Därav blir det även viktigt att ha i åtanke vilket typ av betong man använder för olika ändamål.

Varför använda sig av betong?

Betong är ett fantastiskt material med stora möjligheter och många applicerbara användningsområden. När man arbetar med betong finns där visserligen en del saker att ta i aktning innan dess att man påbörjar gjutningen. Detta beroende på vad man ämnar gjuta för någonting.

Olika användningsområden

Som ovan nämnt är betong ett fantastisk material att arbeta med. Vi på Betongkompaniet kan betonggjutning och erbjuder jobb för olika ändamål åt såväl privatpersoner som bolag.
Det kan röra sig om allt från gjutning av betongplatta (husgrund), betongväggar eller till ett betonggolv. Krav, funktion och vilka eventuella miljöpåfrestningar den tänkta byggdelen i betong kan tänkas ha, avgör vilken typ av betong som bör användas. Olika betong har olika användningsområden och syfte.

Fördelar med att gjuta betongplatta i Stockholm

Att välja att gjuta i betong har sina fördelar. Dels är betong lättskött, vilket innebär att du slipper oroa dig för eventuellt slitage i samma grad som med andra typer av material. En annan aspekt av betong som många ofta inte tänker på är att betong är så mycket mer än bara en grå massa. Genom att blanda in färgämnen och stenkross (s.k. ballast) i betongen kan man ändra betongens färg och textur efter önskat resultat.

Armering

Armeringen är en stor del av arbetsprocessen och det är av yttersta vikt att rätt armerings-metoder appliceras på rätt användningsområden för att uppnå optimalt resultat. Om armeringen inte är ordentligt gjort kan till exempel betongen spricka och som följd kan detta leda till skador på hela bygget. Precis som med alla andra aspekter av gjutningsprocessen gäller här att anpassa och hitta rätt metoder och tillvägagångssätt för den unika konstruktionen.

Vår målsättning

Vi på Betongkompaniet menar att betonggjutning är en helhets produkt och att det ska kunna utföras av en och samma leverantör. Från planeringsarbete till färdiggjuten grund eller betongvägg. Genom att anlita oss på Betongkompaniet får du som företag eller privatperson tillgång till expertkompetens och lång erfarenhet av betongarbete i Stockholm. Vi erbjuder trygg och fast prissättning, både för privat- och företagskunder.

Vill du gjuta betongväggar i Stockholm? Kontakta oss redan idag

Kontakta oss på Betongkompaniet redan idag, även om vi som företag är relativt nya, har vi som arbetar på Betongkompaniet lång erfarenhet och gedigna kunskaper om betongentreprenad.

Vi erbjuder kvalitetssäkrat arbete och levererar kompletta lösningar till fast prissättning åt kunder i Stockholm på både privat- och företagssidan.